LESOL solfångare = lång livslängd

Så här fungerar en solvärmeanläggning

1. Varmvattenanläggning

Systemet ger solvärmt varmvatten hela sommarhalvåret och täcker mer än hälften av det årliga varmvattenbehovet.

Solens strålar värmer solfångaren. Då startar  pumpen i drivpaketet automatiskt och solvärmd vätska pumpas från solfångaren ner till solslingan i varmvattenberedaren. Via solslingan överförs värmen till vattnet i beredaren. Vätskan pumpas åter upp i solfångaren och värms på nytt….

 

 

2. Kombianläggning

Systemet ger både värme och varmvatten. Solvärmen lagras i tankens vatten, som också kan värmas av t ex en panna, elpatron eller värmepump. Värmen som lagrats i tanken används för både uppvärmning och varmvatten. Uppvärmningen är oftast ett vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme.

© Svenska Solgruppen ek för | info(at)solgruppen.se