Sveriges effektivaste plana solfångare

Installation

Vänd dig till till någon av våra återförsäljare för att få hjälp med dimensionering och systemlösning när du beställer din solvärmeanläggning. De flesta låter återförsäljaren göra installationen.

Om du själv vill göra hela eller delar av installationen, är det bäst att göra det efter samråd med din återförsäljare. Montering av själva solfångarna klarar de flesta som är lite händiga.
Låt din återförsäljare provtrycka och fylla din anläggning, köra igång den och göra de rätta  inställningarna i reglercentralen. Då kan du känna dig trygg med en väl fungerande och bekymmersfri solvärmeanläggning under många år framöver.

Kontakta oss om du inte hittar någon LESOL-återförsäljare i din närhet. Vi gör vårt yttersta för att hjälpa dig att få kontakt med rätt återförsäljare.

 

 

 

 

© Svenska Solgruppen ek för | info(at)solgruppen.se