LESOL solfångare = lång livslängd

 

Referenser
Referenser
 

© Svenska Solgruppen ek för | info(at)solgruppen.se