Ingen ved eller pellets på sommaren!

Större anläggningar

Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare för offert. Här följer några exempel på större anläggningar:

Pilgårdens äldreboende i Lilla Edet. 51 m² LESOL 5 AR ger värme och varmvatten i kombination med pelletseldning.

 

58 m² LESOL 5 AR värmer en pool på camping i Eda, Värmland.

 

Paradiset är ett hyreshus i Arvika där 35 m² LESOL 5 AR producerar varmvatten.

 

 

 

96 m² LESOL 5 AR  kombinerat med fliseldning. Ger värme och varmvatten till 20 villor och 27 lägenheter i Almunge, Uppland.

 

Orrestaskolan i Västerås. 62 m² LESOL solfångare ger värme och varmvatten i kombination med 100 kW pelletspanna.

 

 

 

 

 

© Svenska Solgruppen ek för | info(at)solgruppen.se