Ingen ved eller pellets på sommaren!

Kombipaket

Kombisystemen ger både värme och tappvarmvatten. Värmen lagras i en ackumulatortank.  Tanken kan värmas med pellets-, ved-, olje- eller gaspanna, värmepump, eller elpatron. Det är ett flexibelt system där solvärme  kombineras med andra energislag.

Kombipaket 3 LESOL 5 AR

Kombineras med 500 l solvärmetank.

3 solfångare LESOL 5 AR,
Byggarea 5,37 m2, Ref.area 4,77 m2
Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL STDC
Tryckexpansionskärl 12 liter
20 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 27 893:-

Kombipaket 4 LESOL 5 AR

Kombineras med 500 eller 750 l solvärmetank

4 solfångare LESOL 5 AR,
Byggarea 7,16 m2, Ref.area 6,36 m2
Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL STDC
Tryckexpansionskärl 18 liter
20 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 34 844:-

Kombipaket 5 LESOL 5 AR

Kombineras med 500 eller 750 l solvärmetank.

5 solfångare LESOL 5 AR,
Byggarea 8,95 m2, Ref.area 7,95 m2
Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL STDC
Tryckexpansionskärl 24 liter
20 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 41 306:-


 

 

Kombipaket 6 LESOL 5 AR

Kombineras med 750 l eller 1000 l solvärmetank.

6 solfångare LESOL 5 AR,
Byggarea 10,74 m2, Ref.area 9,54 m2

Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL STDC
Tryckexpansionskärl 24 liter
30 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 48 208:-

Kombipaket 8 LESOL 5 AR

Kombineras med 1000 eller 1500 l solvärmetank.

8 solfångare LESOL 5 AR,
Byggarea 14,32 m2, Ref.area 12,72 m2

Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL STDC
Tryckexpansionskärl 35 liter
30 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 61 238:-

 

Anmärkning vedeldning
Vid vedeldning anpassas tankvolymen till husets värmebehov på vintern och blir därmed oftast större än vad som sägs ovan. LESOL solvärme fungerar bra även i sådan system!

© Svenska Solgruppen ek för | info(at)solgruppen.se