Ingen ved eller pellets på sommaren!

Här kan du ladda ner:

Katalog 6 2016 (pdf 2,5 MB)

Produktblad solfångare och tillbehör:
LESOL 5 AR
Eenergiprestanda LESOL 5 AR

Drivpaket LESOL solar
Reglercentral LESOL STDC
Reglercentral LESOL MTDC

Pellets- och solvärme för 100 % förnybar energi

Solel:
Kontakta lokal återförsäljare för information.

Informationsbroschyr om solvärme och solel, 16 sidor (Energikontoret Skåne m. fl.)
Solenergibroschyr (pdf).

 

© Svenska Solgruppen ek för | info(at)solgruppen.se