LESOL solfångare = lång livslängd


Om LESOL
Ett gäng självbyggare utvecklade i början på 1980-talet en egen solfångare som de kallade LESOL (Lilla Edet Sol). Konceptet blev framgångsrikt och spreds över landet via studiecirklar. 1993 bildade cirkelledarna den ekonomiska  föreningen Svenska Solgruppen. Solfångaren utvecklades steg för steg. Under årens lopp har självbygget minskat till förmån för ”takfärdiga” solfångare.
””
Svenska Solgruppen ek. för.
Hökvägen 17
731 42 KÖPING

ordf. Nils Larsson
070 – 542 97 95
info(at)solgruppen.seNu är det modell LESOL 5 AR som gäller!
Den är så välkonstruerad att den har det högsta
solvärmeutbytet för plana solfångare på RISEs lista
över Solar Keymark-godkända solfångare!
LESOL 5 AR tillverkas av Tadastro AB i Järpås.
Svenska Solgruppen äger LESOL-konceptet och
fortsätter utvecklingen av allehanda produkter
med solenergi som bas.
Den samlade erfarenheten och kompetensen som
Solgruppen har inom solvärme är svårslagbar!

Tillverkning:
Tadastro AB
Industrigatan 9
531 75  JÄRPÅS
tfn 0510 – 301 150 (växel)
info(at)tadastro.se

© Svenska Solgruppen ek för | info(at)solgruppen.se